Coaching

Coaching is een passend middel om het ontwikkelingsproces van u of uw medewerkers te ondersteunen. Ik werk altijd vanuit een contract. Hierin leggen we vast wat de vraagstelling is en formuleren we de doelstelling. Doorgaans bestaan de coachingstrajecten uit 5 - 10 sessies. Binnen de sessies zal gewerkt worden met concepten uit de Transactionele Analyse. Een belangrijke voorwaarde is dat er vertrouwensband bestaat tussen mij en de klant. De eerste sessie is er dan ook nadrukkelijk op gericht om dit te verkennen en heeft een vrijblijvend karakter.
Vanuit de gesprekken maken we afspraken die zijn gericht op experimenteren in de praktijk. Naast experimenteren staat centraal: Eigen verantwoordelijkheid nemen, Kiezen en Plezier beleven aan het ontdekken van eigen mogelijkheden!